Nieuws

 

Toekenning ondersteuningsaanbod DOiT

13 scholen voor voortgezet onderwijs hebben een aanvraag ingediend voor financiƫle ondersteuning bij de aanschaf van DOiT.

 

Helaas zijn niet alle aanvragen gehonoreerd. In het nieuwe schooljaar kunnen 5 scholen starten met DOiT. De scholen die geen financiƫle ondersteuning ontvangen, zullen een passend aanbod krijgen vanuit Kenmerk Educatief om alsnog met DOiT te kunnen starten. Alle scholen ontvangen binnenkort een email over de verdere gang van zaken.

 

Met het ondersteuningsaanbod vanuit de ministeries van OCW en VWS kunnen scholen advies opmaat, vergoeding van taakuren of vergoeding van een gezonde School-activiteit aanvragen.

 

324 scholen voor voortgezet onderwijs hebben in deze ronde van het ondersteuningsaanbod een aanvraag ingediend.

 

heeft de steun van: