Meer met DOiT

 

De school kan bij de GGD, Sportservice of gemeente ondersteuning aanvragen voor het werken met DOiT. Zij kunnen adviseren en begeleiden bij de invoering van DOiT, maar zij kunnen ook helpen om meer met DOiT te doen.

 

DOiT is meer dan alleen een lespakket. Het kan de basis zijn voor een structurele en integrale aanpak van gezondheid op school. DOiT is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en kan daarom onderdeel zijn van de Gezonde School-aanpak. [linken aan www.gezondeschool.nl]

 

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op vier Gezonde School-pijlers: educatie, beleid, signalering en schoolomgeving.

 

Educatie

De theorie- en praktijklessen van DOiT vormen de basis voor het thema Voeding.

 

Beleid

Bij DOiT past bijvoorbeeld een beleid op:

gezonde schoolkantine;

• beweegaanbod buiten lestijd;

• aanbod van gezonde voeding in automaten.

 

Signalering

DOiT kan de aanleiding zijn om een ongezonde leefstijl of over- of ondergewicht van leerlingen bespreekbaar te maken met ouders. Dat kan onder andere door de resultaten te bespreken van een fitheidstest. De fitheid van leerlingen kan gemeten worden met verschillende fitheidstesten. Een docent lichamelijke opvoeding kan deze testen inzetten tijdens de gymles. Informatie over fitheidstesten staat in het boek Fitheidstesten voor de jeugd.

 

Schoolomgeving

Bij het werken met DOiT past het creëren van een schoolomgeving waarbinnen de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Er is bijvoorbeeld fruit te koop in de kantine en leerlingen worden uitgedaagd te bewegen op een ‘gezond schoolplein’.

 

Vignet Gezonde School

VO-scholen die structureel werken aan de gezondheid van hun leerlingen mogen het vignet Gezonde School voeren. Hiermee laat een school aan ouders zien dat de school de gezondheid van kinderen van groot belang vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

 

heeft de steun van: