Lesmateriaal

 

De lessen van DOiT sluiten aan bij de kerndoelen voor de vakken biologie, verzorging en lichamelijke opvoeding. De bestaande lessen over voeding en bewegen kunnen dus vervangen worden door DOiT-lessen.

 

DOiT-lespakket

Het DOiT-lespakket bestaat uit:

 

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering is als volgt:

 

Testjeleefstijl.nu en -.nl

Aansluitend op DOiT is er de mogelijkheid om een schoolabonnement te nemen op de testen van www.testjeleefstijl.nu. Testjeleefstijl bevat diverse testen en metingen over een groot aantal gezondheidsonderwerpen. TNO heeft deze testen ontwikkeld en scholen kunnen ze inzetten om de algemene gezondheid van hun leerlingen te meten. De leerlingen zelf krijgen een goed beeld van de eigen gezondheid. De tests worden afgenomen in een besloten, beveiligde omgeving.

 

Op www.testjeleefstijl.nl staat informatie over de verschillende testonderwerpen, tips over gezond leven en verwijzingen naar websites van kennisinstituten en hulpverlenende instanties. Voor de informatie op www.testjeleefstijl.nl is geen inlogcode nodig. De website is door iedereen te raadplegen, dus ook door ouders.

 

heeft de steun van: