Gezonde school

 

DOiT is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en kan daarom onderdeel zijn van de Gezonde School-aanpak.

 

Werken met de Gezonde School-aanpak en DOiT kan op twee manieren:

 

Een Gezonde School-adviseur vanuit de GGD of PO-raad kan een school begeleiden naar de aanvraag van een themacertificaat en uiteindelijk naar het behalen van het vignet Gezonde School.

De gezonde School-aanpak is gebaseerd op vier Gezonde School-pijlers: educatie, beleid, signalering en schoolomgeving.

 

Educatie

De theorie- en praktijklessen van DOiT vormen de basis voor het thema Voeding.

 

Beleid

Bij DOiT past bijvoorbeeld een beleid op:

 

Signalering

Los van DOiT kan de school de fitheid van leerlingen meten met verschillende fitheidstesten. Een docent lichamelijke opvoeding kan deze testen inzetten tijden de gymles. Informatie over fitheidstesten staat in het boekje Fitheidstesten voor de jeugd. Een school kan de resultaten bespreken met de leerlingen en ouders.

 

Schoolomgeving

Bij het werken met DOiT past het creëren van een schoolomgeving waarbinnen de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Er is bijvoorbeeld fruit te koop in de kantine en leerlingen worden uitgedaagd te bewegen op een ‘gezond schoolplein’.

 

Vignet Gezonde School

VO-scholen die structureel werken aan de gezondheid van hun leerlingen mogen het vignet Gezonde School voeren. Hiermee laat een school aan ouders zien dat de school de gezondheid van kinderen van groot belang vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

 

heeft de steun van: