Starten met DOiT

 

Starten met DOiT is op bijna elk moment van het jaar mogelijk. Om het invoeren van en werken met DOiT tot een succes te maken, kunt u onderstaand stappenplan gebruiken. U kunt het stappenplan ook als checklist downloaden (in bewerking).

 

Stap 1 Inlezen

Lees de informatie op deze website en in de brochure (in bewerking).

 

Stap 2 Enthousiasmeren

Om collega’s en directie te enthousiasmeren kunt u de presentatie gebruiken.

 

Stap 3 Plan maken

Is iedereen enthousiast? Maak dan een plan met taakverdeling en een planning om met DOiT aan de slag te gaan.

 

Stap 4 Bestellen

Bestel DOiT via het aanvraagformulier op deze website.

 

Stap 5 Starten

Organiseer een startbijeenkomst voor de leerlingen die meedoen met DOiT. Informeer bij de GGD, Sportservice of gemeente of zij de school hierbij kunnen ondersteunen. Stuur een persbericht uit.

 

Stap 6 Afsluiten

Sluit DOiT af met een ouderavond rond het thema ‘gezonde leefstijl’. Een draaiboek voor deze ouderavond vindt u op het inloggedeelte van deze website. De leerlingen presenteren tijdens deze avond hun onderzoek naar de invloed van de omgeving.

 

Stap 7 Evalueren

Evalueer met alle betrokkenen het werken met DOiT.

 

heeft de steun van: